Vyhledávání


Vy nezištně pracujete s mládeží ? Dobře, za odměnu od nás dostanete pokutu ...

21.07.2015 18:13

Ano, čtete dobře, mládežnický oddíl TJ Sokol Poděbrady, který momentálně čítá 26 dětí, či mladistvých a nově tři trenéry licence D, zaplatil pokutu STSST za neplnění podmínek účasti mládeže, neplnění směrnice STSST č.5/2014. Pokutu jsme byli nuceni zaplatit, jelikož nám reálně hrozilo vyloučení všech našich družstev ze soutěží ČAST. Celou nastálou situaci vnímáme takto : "Když slon zašlápne mravcence, aniž by ho viděl, nikdo nedokáže vysvětlit, zda je to náhoda, či neodvratný osud. Co je pro malého mravence nezvratnou tragedií, je pro slona jen obyčejné šlápnutí. A to, že při něm zahynul mravenec, jeden, dva, nebo sto, o tom slon ani neví. To, co se děje kolem nás, nedokážeme vždycky ovlivnit, jak bychom si přáli. Můžeme ale ovlivnit to, co se děje v našem oddílu. Když to dokážeme, zjistíme, že i svět kolem nás se začíná měnit..."